Q กรณีต้องการประตูหน้าต่างที่ออกแบบพิเศษ เช่น บาน Sky Light ต่างๆ ต้องทำอย่างไร?
 
                                                                                                                                    
A
ส่งแบบให้พนักงาน WINDSOR เพื่อให้หน่วยงานวิศวกรรม ประเมินความเป็นไปได้ในการผลิต ซึ่งส่วนมากหากบานที่ได้รับแบบมามีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ทีมงาน WINDSOR จะเสนอให้ปรับแบบมาให้ลูกค้าพิจารณา เช่น การเสริมเหล็กเพิ่ม, การเพิ่มความหนากระจก หรือ การเพิ่มแนวเส้นวงกบ, วงกบกลาง เป็นต้น
   
   
           
             


 
Current Pageid = 101