Q มีสินค้าไวนิลหรือยูพีวีซีที่นำเข้าจากประเทศอื่นเข้ามาเสนอราคา เปรียบเทียบกับ WINDSOR แล้วดีกว่าหรือไม่?
 
                                                                                                                                    
A
ระบบประตูหน้าต่างไวนิลที่ดีจะต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
  1. วัสดุที่เลือกใช้ (โปรไฟล์ไวนิล, เหล็กเสริมแรง, Hardware, Accessory, Glass) ลูกค้าจะต้องพิจารณาโดยละเอียดสำหรับระบบประตูหน้าต่างไวนิลที่มีราคาถูก และควรต้องสอบถามถึงรายละเอียด วัสดุที่ใช้ทุกรายการ สิ่งที่เราพบเห็นบ่อย คือ สินค้าที่นำเข้าจากประเทศจีนซึ่ง โปรไฟล์คุณภาพสูตรเคมีไม่ได้มาตรฐาน Hardware เลือกใช้ของดีเฉพาะส่วนที่มองเห็น แต่อุปกรณ์ภายในใช้ของคุณภาพต่ำ, เหล็กเสริมแรงไม่ใช่เหล็กชุบ Galvanized หรือใส่เหล็กไม่เต็มท่อน หรือแม้กระทั่งไม่ใส่เหล็กในบางด้าน ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพอย่างมาก ส่วนสินค้าที่นำเข้าจากยุโรปโดยตรง วัสดุจะค่อนข้างมีคุณภาพดี แต่จะมีราคาสูงมาก
  2. การประกอบและคุณภาพการบริหารงานโรงงาน ถึงแม้จะนำวัสดุที่ดีทั้งหมดเข้ามาแล้ว แต่ที่สำคัญคือการคุมคุณภาพการประกอบสินค้าให้ได้มาตรฐาน มีผู้ประกอบการ หลายรายที่ขาดมาตรฐานการควบคุมคุณภาพภายในโรงงานประกอบฯ ทำให้พบปัญหาสินค้าเสียหายมากมาย ที่สำคัญคือ ลูกค้าควรพิจารณาเลือกผู้ผลิตที่เป็นรายใหญ่ ซึ่งมีความสามารถในการบริหารเก็บ Stock สินค้าจำนวนมากได้ เนื่องจากสินค้าส่วนประกอบหน้าต่างมีมากกว่า 300 - 400 รายการ ผู้ผลิตบางรายไม่เก็บ Stock เมื่อสินค้าที่ติดตั้ง ไประยะเวลาหนึ่งเกิดการชำรุดเสียหายก็จะหาอะไหล่ไม่ได้
  3. คุณภาพการติดตั้งและวัสดุที่ใช้ในการติดตั้ง ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการบริหารงานประตูหน้าต่าง ลูกค้าควรพิจารณาผู้ให้บริการติดตั้งประตูหน้าต่างที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมการก่อสร้างจริงๆ ที่สามารถให้คำแนะนำในการเตรียมหน้างานได้ ประสานงานกับผู้รับเหมาก่อสร้างได้ ด้วยความเข้าใจ ในบางครั้งผู้ผลิตที่ประสบการณ์น้อย มักเน้นรับปากลูกค้าเอาไว้ก่อน และเมื่อถึงเวลาติดตั้งจริงไม่ สามารถติดตั้งได้เนื่องจากงานปูนมีปัญหา แต่ก็ใช้วิธีหลบเลี่ยง หรือวิธีที่ไม่ถูกต้องฝืนติดตั้งสินค้าไป เมื่อใช้งานจริงก็ เกิดปัญหา เช่น บานเปิดปิดยาก ไม่สนิท บานเลื่อนยาก ฝืด น้ำรั่ว เป็นต้น
ดังนั้นผู้ผลิตที่มีประสบการณ์ต้องสามารถให้คำแนะนำลูกค้าได้ และเน้นที่ความถูกต้องของการประสานงานหน้างานก่อสร้าง โดยไม่ฝืนติดตั้งไปทั้งๆ ที่รู้ว่าจะเกิดปัญหาตามมาในภายหลัง
   
   
           
             


 
Current Pageid = 90